Werk aan de weg? Werk aan de winkel!

Er wordt altijd wel ergens aan de weg gewerkt in Brabant. Grote projecten rond rijkswegen, tunnels en bruggen kunnen je bedrijf voor korte of langere tijd minder goed bereikbaar maken voor je medewerkers, klanten en bezoekers. De impact daarvan kan groot zijn. Rijkswaterstaat doet natuurlijk het nodige om die impact te beperken maar ook jij als werkgever kunt veel doen om te zorgen dat je voldoende (reis)alternatieven te bieden hebt. Het beste moment om daarmee te beginnen is nu. BMN helpt je daarbij en brengt alle wegenprojecten in kaart. 

Wat kun je zelf doen als werkgever

Hoe blijft jouw organisatie goed bereikbaar tijdens wegwerkzaamheden in de buurt? Er zijn gelukkig alternatieven. Zoals je medewerkers helpen om op een ander tijdstip te reizen, te carpoolen met collega’s, vaker thuis te werken of te gaan fietsen. Zo kun je de impact van files, afsluitingen en omleidingen verkleinen en vermijden. Je hebt veel zelf in de hand. Praat met BMN over slimme alternatieven en bereid je samen met andere Brabantse werkgevers goed voor. Een slim mobiliteitsbeleid helpt je bovendien om je bedrijfsdoelen te realiseren, zoals goed werkgeverschap, vitale medewerkers en een kleinere CO2-footprint.

Bekijk hier uitgebreide informatie over alle reisalternatieven. Je kunt direct aan de slag met de tips & trics waarmee je het makkelijkst en/ of het meeste resultaat boekt.

Direct aan de slag

BMN helpt je op weg

Wil je weten hoe groot de impact van wegwerkzaamheden gaat zijn op jouw bedrijf en medewerkers en wat je zelf kunt doen om die te verkleinen? Alles begint met inzicht:

  • Hoe reizen je medewerkers nu, wat willen ze en wat vinden ze van de huidige reismogelijkheden? De medewerkersenquête geeft antwoord.
  • Kunnen medewerkers ook anders reizen? Dat blijkt uit onze postcodescan.
  • Hoe goed scoor je met je huidige mobiliteitsbeleid, ook ten opzichte van branchegenoten? Dat laat de Mobiliteitsindex je zien.

Samen met jou analyseren wij jouw mobiliteitsbeleid, mogelijkheden, wensen en doelen. Kosteloos en met zo min mogelijk werk voor jou. Je krijgt praktische tips en adviezen en we helpen je zelfs bij de uitvoering ervan.

Meer inzicht

Alle wegenprojecten in kaart

Klik voor een overzicht van de actuele wegenprojecten in Brabant op onderstaande kaart en/of lees onder de kaart verder voor meer informatie per wegenproject. De wegenprojecten lopen onder andere via smartwayZ.NL, MIRT A2 Deil-Vught en de provincie.

A29 Renovatie Heinenoordtunnel/ Haringvlietbrug

In 2023 en 2024 vindt een grondige renovatie plaats van de Heinenoordtunnel (A29). Bovendien wordt ook de Haringvlietbrug in 2023 gerenoveerd. De impact van de werkzaamheden is groot. Als we samen Zuid-Holland en West-Brabant bereikbaar willen houden tijdens de geplande wegwerkzaamheden, is er zeker een kwart minder verkeer op de weg nodig. Rijkswaterstaat zet daarom bereikbaarheidsmaatregelen en intensieve publiekscommunicatie in. Maar ook als werkgever kun je veel doen om te zorgen dat je medewerkers en bezoekers voldoende (reis)alternatieven hebben. Lees meer

A27 Houten – Hooipolder

Op de A27 tussen Houten en knooppunt Hooipolder staan automobilisten vaak in de file. Rijkswaterstaat verbreedt daarom de A27 om de doorstroming te verbeteren. Daarnaast passen ze ook knooppunt Hooipolder aan en renoveren of vervangen ze het merendeel van de bruggen op het traject. Zo wordt de Keizersveerbrug vervangen door een nieuwe, bredere brug. Op knooppunt Hooipolder leggen ze een verbindingsboog aan vanaf de A59 naar de A27. Daarnaast halen ze op twee plaatsen de verkeerslichten voor rechtsafslaand verkeer weg waardoor weggebruikers daar niet meer hoeven te wachten. Om plaats te maken voor de verbindingsboog wordt afrit 34 bij Raamsdonksveer gesloten. Deze vervangen ze door een nieuwe verbindingsweg vanaf afrit 33 bij Oosterhout. Lees meer op de website van Rijkswaterstaat.

A2 Deil – Vught

De A2 dreigt tussen de knooppunten Deil en Vught uit te groeien tot één van de grootste fileknelpunten van Nederland. Om de groei van het verkeer op dit deel van de A2 de komende jaren te beheersen, is een pakket van meer dan 20 maatregelen ontwikkeld. Dat noemen we het Programma A2 Deil – Vught. Het gaat daarbij om maatregelen voor zowel de auto, de fiets als het openbaar vervoer die vanaf dit jaar gerealiseerd gaan worden, of inmiddels al gereed zijn. Tegelijkertijd is in het Programma A2 een groot onderzoek gestart naar het garanderen van de doorstroming op de A2 op langere termijn (na 2025). Deze “MIRT-verkenning” is in juni 2018 van start gegaan. Inmiddels is van die verkenning de Notitie Reikwijdte en Detailniveau gepubliceerd. Dat wil zeggen dat er nu vier alternatieven voor de lange termijn worden bestudeerd. Eind 2020 zal de Minister een keuze maken voor één alternatief. Dat wordt de komende jaren uitgewerkt tot een gedetailleerd ontwerp. Lees meer op de website A2 Deil – Vught

N279 Veghel – Asten

Om de provinciale weg N279 tussen Veghel en Asten vlotter, slimmer en veiliger te maken, moet de huidige weg verbouwd worden. Met ongelijkvloerse kruisingen, een omleiding bij Helmond en toepassing van slimme technieken als smart mobility. Een toekomstbestendige N279 Veghel-Asten is essentieel voor de economische kracht van Zuidoost-Brabant. Het doel van de deelopgave N279 Veghel-Asten is het verbeteren van de doorstroming en het verhogen van de verkeersveiligheid. Dat vergroot de leefbaarheid. De provincie Noord-Brabant, de gemeenten Meierijstad, Helmond, Laarbeek, Gemert-Bakel, Asten en Deurne, Waterschap Aa en Maas en Rijkswaterstaat werken samen om van de N279 een toekomstbestendige, innovatieve provinciale weg te maken. Lees meer op de website van smartwayZ.NL

N282 Rijen – Hulten – Reeshof

Provincie Noord-Brabant en gemeente Gilze en Rijen werken samen om de verkeerssituatie op de N282 ter hoogte van Rijen en Hulten te verbeteren. De N282 vanaf de kruising met de Oosterhoutseweg tot aan de Burgemeester Letschertweg wordt daarom verbreed naar 2×2 rijstroken. Ten westen van Hulten komt er een afbuiging naar het zuiden. Deze korte omlegging sluit aan op de Burgemeester Ballingsweg en sluit vervolgens aan op de Burgemeester Letschertweg. Ook dit deel van het traject wordt verbreed naar 2×2 rijstroken. Hulten zelf wordt autoluw gemaakt. De werkzaamheden starten medio 2022. Lees meer op de website van de provincie. 

InnovA58

De A58 tussen Breda en Eindhoven is de nummer 1 op de filelijst van verladersorganisatie EVO, Transport en Logistiek Nederland (TLN) en TNO. InnovA58 heeft tot doel de aanpak van het fileprobleem en de doorstroming voor de toekomst veilig te stellen. Dit doen we door de weg te verbreden van 2 naar 3 rijstroken tussen Eindhoven en Tilburg en tussen de knooppunten St. Annabosch en Galder (Breda). Innovatie speelt binnen InnovA58 een belangrijke rol. Zo zorgen we er samen met kennispartners, medeoverheden, marktpartijen en omwonenden voor dat de A58 een slimme, duurzame en toekomstvaste weg wordt. Lees meer op de website van smartwayZ.NL

A2 Randweg Eindhoven

Uit de Nationale Markt- en Capaciteitsanalyse (NMCA) van 2017 blijkt dat na realisatie van de deelopgaven InnovA58, N279 en de A67 een samenhangende wegopgave ontstaat voor de Eindhovense ring A2 en N2 in combinatie met de A58 en A50. De programmaraad heeft 27 september 2017 besloten tot het opstarten van een probleemanalyse voor de Randweg Eindhoven (A2 en N2) en de A50 Veghel-Eindhoven. De verbetering van de bereikbaarheid van het Veldhovense bedrijventerrein De Run kon niet wachten op afronding van de probleemanalyse. In lijn met het adaptieve karakter van SmartwayZ.NL is besloten door slim te programmeren en in te zetten op korte termijn-maatregelen de meest urgente problemen alvast op te pakken onder de vlag van de deelopgave A2 Randweg Eindhoven. Lees meer op de website van smartwayZ.NL

A58 Tilburg – Breda

In de deelopgave A58 Tilburg-Breda wordt gezocht naar de ‘slimste oplossing’ om de bereikbaarheid te vergroten. Uit een marktverkenning blijken zowel smart mobility- en gedragsmaatregelen als fysieke capaciteitsuitbreiding kansrijk. De effecten van alleen smart mobility- en gedragsmaatregelen zijn op het moment nog niet goed in te schatten, maar lijken onvoldoende om de verkeersproblematiek op te lossen. Vanwege de lange formele plannings- en besluitvormingstijd is het belangrijk om, naast de inzet op smart mobility maatregelen, ook uitbreiding van de wegcapaciteit te onderzoeken. Lees meer op de website van smartwayZ.NL

A67 Leenderheide – Zaarderheiken

De A67 is belangrijk voor de bereikbaarheid van Zuid-Nederland en voor het goederenvervoer. Het is een drukke weg waar met name tijdens de spits problemen met de doorstroming zijn. De weg wordt veel gebruikt door vrachtwagens: circa 25 tot 40 procent van de voertuigen op de A67 is een vrachtwagen. Op de A67 gebeuren vaak ongevallen. Dat leidt tot sterke vertragingen. Daarom is onderzocht op welke manier de doorstroming op de A67 verbeterd kan worden. Lees meer op de website van smartwayZ.NL

A2 Weert – Eindhoven

Iedere werkdag staan er files op de A2 tussen Weert en Eindhoven. Naast de weggebruikers ondervinden ook omliggende gemeenten hier hinder van. De files hebben invloed op de bereikbaarheid van Zuid-Nederland. Het sluipverkeer heeft ook een negatieve invloed op de leefbaarheid en verkeersveiligheid van enkele dorpskernen. Er moet dus een oplossing komen voor de structurele opstoppingen op dit gedeelte van de A2. Lees meer op de website van smartwayZ.NL