Het Brabant mobiliteitsnetwerk

In het Brabant mobiliteitsnetwerk werken bedrijven, overheden, onderwijsinstellingen en maatschappelijke organisaties samen aan een duurzaam bereikbaar Brabant door slimme, lokale mobiliteitsoplossingen te ontwikkelen. Het bmn is opgericht door de provincie Noord-Brabant als onafhankelijke netwerkorganisatie. Belangrijk onderdeel is de community-aanpak van het bmn.

Nieuws

LinkedIn

  LinkedIn Company Updates

 • 1 Months, 3 Days Agoview on linkedin

  Brabant mobiliteitsnetwerk

  De samenwerkingsovereenkomst van de bereikbaarheidsagenda van de regio Zuid Oost Brabant is vorige week ondertekend. De werkgeversbenadering is een van de negen regio-brede projecten waar een subsidiebeschikking voor wordt afgegeven. De werkgevers werken samen met Brainport Smart Mobility aan een bereikbaar en een leefbaar Zuidoost Brabant. Door een gecoördineerde werkgeversaanpak uitgevoerd door het Brabant mobiliteitsnetwerk stimuleren we in Zuidoost Brabant het gebruik van duurzame vervoermiddelen van werknemers en bezoekers in hun dagelijkse mobiliteit. We maken zo concreet mogelijke afspraken met werkgevers op basis van hun drijfveren op dit onderwerp. Doel is werknemers zoveel mogelijk perspectief te geven en te bewegen zo slim en duurzaam mogelijk te reizen. Lees de volledige werkgeversaanpak hier.

 • 1 Months, 3 Days Agoview on linkedin

  Brabant mobiliteitsnetwerk

  In Waalwijk is het bmn gestart met het benaderen van bedrijven om samen met gemeente en SOLARIS Parkmanagement BV te komen tot een nieuwe community. Communitymanager Bo Bos en fietsregisseur Jolanda Smit - van Oijen zijn al een tijdje actief in Waalwijk. De aanleg van snelfietsroutes naar Tilburg en ’s-Hertogenbosch en de maatregelen rondom het Programma A2 Deil - 's-Hertogenbosch - Vught waren voor de gemeente aanleiding om de mogelijkheden voor een mobiliteitscommunity te verkennen. Deze week is het proces voor het daadwerkelijk bouwen van een community gestart. De eerste stap hierbij is kwalificeren. We gaan in gesprek met partijen en kijken of zij gezamenlijke ambities en/of problemen hebben en zelf stappen willen zetten op het gebied van mobiliteitsmanagement. Waalwijkse werknemers kunnen daarnaast een enquête naar reisgedrag invullen en kunnen aangeven welke problemen zij ondervinden in hun woon-werkreis. Het bmn werkt nauw samen met Solaris voor het uitzetten van de enquête en het benaderen van de werkgevers. De medewerkers van Solaris laten zelf vaak al het goede voorbeeld zien, zoals ook op filmpje te zien is. Meer weten over de bouw van de community in Waalwijk: vraag bmn’ers Bo Bos, Jolanda Smit - van Oijen of Thomas Coolen

 • 1 Months, 16 Days Agoview on linkedin

  Brabant mobiliteitsnetwerk

  Op verzoek van HAS University of Applied Sciences, Avans University of Applied Sciences en het Brabant mobiliteitsnetwerk steken studenten van de Avans de koppen bijeen om op zoek te gaan naar oplossingen om het reisgedrag van studenten (positief) te beïnvloeden op het Paleiskwartier.

 • 2 Months, 1 Day Agoview on linkedin

  Brabant mobiliteitsnetwerk

  Anders reizen dan via de A2 tussen Eindhoven en Weert met de campagne Slimme Reis! van initiatiefnemer SmartwayZ.NL. Deelnemers gaan de uitdaging aan om de auto vaker te laten staan en te kiezen voor de fiets of het OV. Ook thuis werken of na de spits reizen wordt beloond. De deelnemers krijgen persoonlijk reisadvies voor hun geplande reis en voor elke spitsmijding sparen zij voor cadeaus. Spaar jij ook mee? Lees meer over hoe je kunt aanmelden via de onderstaande link. https://a2.slimmereis.nl/

 • 2 Months, 7 Days Agoview on linkedin

  Brabant mobiliteitsnetwerk

  Wat communityleden van het Brabant mobiliteitsnetwerk afgelopen jaren realiseerden? Om de successen te vieren en de best-practices om te zetten in ambities voor de toekomst organiseerden we een inspiratiebijeenkomst op het Paleiskwartier ’s-Hertogenbosch. Drie organisaties namen de aanwezigen mee in hun aanpak en resultaten.