Het BMN-team

Het team van het Brabant Mobiliteitsnetwerk signaleert problemen en kansen rondom economische toplocaties en zet deze om naar concrete activiteiten en projecten die bijdragen aan een beter bereikbaar Brabant. De communitymanagers werken in de lokale communities. Zij verbinden en enthousiasmeren partijen en stimuleren hen concrete activiteiten te ondernemen. Mobiliteitsregisseur Tim Wille en fietsregisseur Jolanda Smit sturen het team aan en leggen de verbindingen op gemeentelijk en provinciaal niveau. Opdrachtgeverschap voor het team ligt bij betrokken gemeenten en provincie.