Urgentie: nu en in de toekomst

Direct aan de westzijde van de A2 ligt het bedrijventerrein Veldhoven De Run. Het terrein ligt ingeklemd tussen de bebouwde kern van Veldhoven, het rijkswegennet A2/A67 en de aan de oostzijde van de rijkswegen gelegen gemeente Eindhoven met onder andere zijn High Tech Campus. Op de campus zijn ruim 200 bedrijven gevestigd, waarvan ASML (een van ‘s werelds grootste producten van equipment voor het vervaardigen van computerchips) en MMC (Maxima Medisch Centrum) de meest aansprekende zijn met in totaal bijna 15.000 werknemers. Veldhoven de Run heeft de ambitie uitgesproken om een groot deel van het terrein de komende jaren te herstructuren en op te waarderen.

 

Dit alles, in combinatie met de reeds geplande uitbreiding van een aantal op de campus gevestigde bedrijven, leidt tot een overvol verkeerssysteem, dat zijn grenzen steeds vaker bereikt. Verwacht wordt dat een goede bereikbaarheid en een hoogwaardig vestigingsklimaat voor bedrijven niet kunnen samengaan zonder dat adequate mobiliteitsmaatregelen worden getroffen.

Wensbeeld: de stip op de horizon

De community Veldhoven De Run is sinds medio 2016 operationeel. Eerste mijlpaal was het verwoorden van haar ambities in een position paper: “We hebben een gezamenlijke mobiliteitsvisie met bijbehorende oplossingen om de bereikbaarheid van De Run nu en in de toekomst te garanderen. Belangrijk hierin is een afname van het aantal autobewegingen en een verbetering van de alternatieven: het openbaar vervoer, de fiets, P+R, op afstand werken, samen reizen. We zorgen voor samenwerking lokaal en regionaal. De bereikbaarheid van De Run wordt door medewerkers en bezoekers beter gewaardeerd!”.

Longread over Veldhoven De Run

Veldhoven de Run heeft de ambitie uitgesproken om (delen van) het terrein de komende jaren te herstructureren en op te waarderen. Lees daar meer over in de longread ‘Veldhoven; voorbeeld van verbinding‘.

Aanpak: hoe realiseren we de ambitie

De aanpak van de huidige en verwachte uitdagingen in het gebied verloopt langs een aantal sporen:

  • definieer gewenste volwaardige openbaarvervoer- en fietsverbindingen
  • herwaardeer het bedrijventerrein van ‘zolderkamer’ naar ‘woonkamer’
  • oefen invloed op zowel lokaal als regionaal niveau uit
  • werk met overheden en bedrijfsleven samen aan oplossingen
  • neem als betrokken werkgevers je verantwoordelijkheid
  • durf innovatie toe te passen

Omdat de Veldhovense community vrij jong is, bevinden de werkzaamheden zich in de startfase. Momenteel worden de postcodegegevens van bedrijven verzameld en geanalyseerd, om inzicht te krijgen in de omvang en aard van de grootste verkeersstromen. Deze zogenaamde heatmaps vormen het uitgangspunt voor de inzet van mobiliteitsmanagement en de uitwerking in concrete maatregelen. Het feit dat zowel in het gebied gevestigde bedrijven als meerdere overheden en een projectbureau voor herwaardering van het bedrijventerrein actief aan de community deelnemen, maakt de samenwerking op deze locatie uniek.