Urgentie: nu en in de toekomst

Kraaiven en Vossenberg zijn 2 aangrenzende bedrijventerreinen aan de noordkant van Tilburg. Aan de kant van de stad zit veel bedrijvigheid omtrent autoverkopen. Verder in het gebied zitten er voornamelijk veel logistieke bedrijven.  Vossenberg kan worden opgesplitst in Vossenberg

I, II, en III, gebaseerd op delen welke bij zijn gebouwd. Voornamelijk de achterste gedeeltes zouden graag beter bereikbaar willen zijn met het OV zodat de werknemers met het OV kunnen reizen zodat er minder druk op de parkeervoorzieningen komt. Er is namelijk niet voldoende ruimte voor parkeerplaatsen voor de nieuwe, snelgroeiende bedrijven welke zich hebben gevestigd op Vossenberg en Kraaiven.

Wensbeeld: de stip op de horizon

In het verleden is al eens geprobeerd samen de problemen rond de bereikbaarheid op te pakken maar dit heeft helaas nog niet tot een gewenst resultaat geleid.  Vandaar het BMN is gecontacteerd om samen met de ondernemers om de tafel te gaan zitten om gezamenlijk de knelpunten aan te pakken en gezamenlijk een ambitie op te zetten. In de tijd van dit schrijven worden er individuele gesprekken met verschillende ondernemers gevoerd en staat de kick off, waarin we de gezamenlijke stip op de horizon gaan bepalen nog gepland.