Urgentie: nu en in de toekomst

Pettelaarpark is een bedrijventerrein in ‘s-Hertogenbosch waar onder andere het Provinciehuis van Noord-Brabant is gevestigd. Het ligt langs de belangrijkste transportassen van Brabant, de A2 (Utrecht-Eindhoven) en de A59 (Rotterdam-Nijmegen). Het autogebruik door forenzen is groot, wat vooral tijdens de spits  zorgt voor problemen en vertragingen op de bestaande snelwegen en de wegen de stad in en uit. Uit verkennend onderzoek onder een deel van de werknemers van de provincie Noord-Brabant blijkt dat het grootste deel van de werknemers tijdens de spits reist. 61% van de werknemers arriveert tussen 07.30 en 08.30 uur en verlaat het provinciehuis tussen 16.30 en 17.30 uur.

Wensbeeld: de stip op de horizon

Een duurzaam bereikbaar Pettelaarpark is de ambitie. Zodra er een community gevormd is stellen we samen met de betrokken partijen een gezamenlijk doel vast.

Aanpak: hoe realiseren we de ambitie

Om te achterhalen hoeveel werknemers met de auto komen, en welke mogelijkheden er voor hen zijn om te kiezen voor een andere vervoerswijze, tijdstip of werklocatie, zette het bmn een enquête uit onder de werknemers van community leden. Samen met de ondernemersvereniging werden ook nieuwe bedrijven geworven die de enquête ook wilden uitzetten.  De respons kwam van zo’n 1300 werknemers. Uit de enquête blijkt dat zo’n 70% van de werknemers met de auto komt en 75% hinder bij in- en uitrijden ervaart. Zo ongeveer de helft geeft aan de werktijd of -locatie te kunnen aanpassen. Werk aan de winkel dus.
In de community bijeenkomst van 2 februari 2017 zijn de eerste lijnen uitgezet om gezamenlijk te komen tot oplossingen en concrete acties. Denk hierbij aan een campagne om flexibel werken te promoten, een webcam om medewerkers inzicht te geven in de file, een gesprek met arriva over het uitbreiden van de busdienst, et cetera.
De resultaten van de enquête worden ook gebruikt door het projectteam dat de MIRT-verkenning rondom de A2 uitvoert. Het geeft hen ook beeld bij de problemen die mensen ervaren op de snelweg. Zo versterken de verschillende mobiliteitsprojecten in de regio elkaar.