In gesprek over mobiliteit in de toekomst: Kruispunt Brabant

Het mobiliteitssysteem van de toekomst vraagt om een omslag in denken en handelen. Een goede bereikbaarheid is en blijft immers cruciaal voor het functioneren van onze Brabantse maatschappij en economie. COVID-19 heeft ons wakker geschud en vraagt een transitie. Het hybride werken, een combinatie van thuis- en op kantoor werken, biedt bovendien kansen voor de toekomst. We staan op een kruispunt. Dit is hét moment om te kijken hoe mensen naar hun werk reizen. Én hoe we dat in 2030 willen doen: minder, slim, schoon, veilig en betrouwbaar. Ondernemers, onderwijs en overheid hebben samen de sleutel in handen.

In 2021 hebben Provincie Noord-Brabant, SmartwayZ.NL, Brainport Eindhoven, VNO-NCW Brabant Zeeland en het Brabants Mobiliteitsnetwerk een reeks (online) evenementen georganiseerd om met het werkgevers in gesprek te gaan over wat ons allen te doen staat. Met als resultaat commitment om het fileprobleem aan te pakken en de introductie van de Mobiliteitsindex voor werkgevers.

 

KRUISPUNT BRABANT TERUGKIJKEN
Ben jij als werkgever op zoek naar kennis, inspiratie en concrete handvatten voor de mobiliteit van de toekomst? Kijk dan de vijf edities van Kruispunt Brabant terug. Onder leiding van Simone van Trier delen verschillende experts hun kennis en ervaring met je.