Urgentie: nu en in de toekomst

High Tech Campus Eindhoven (HTCE) is de slimste km² in Nederland met meer dan 135 bedrijven en instituten en zo’n 10.000 onderzoekers, ontwikkelaars en ondernemers die werken aan toekomstige technologieën en producten. Groeiprognoses van de HTCE zijn fors: de komende jaren groeit de campus naar zo’n 12.500 medewerkers. De bereikbaarheid van HTCE staat onder druk. Maar liefst 60% van de medewerkers komt met de auto. Parkeerplaatsen lopen vol en in de spitstijden kunnen de wegen de drukte bijna niet meer aan. Overdag staat het parkeerterrein vol ongebruikte auto’s.

Wensbeeld: de stip op de horizon

Samen innoveren speelt op deze locatie een belangrijke rol. De betrokkenen en de medewerkers slaan de handen ineen om in de toekomst slimmer om te gaan met mobiliteit. Door meer vervoersmogelijkheden te bieden en het aantal autoritten in de spits te verminderen en zo bij te dragen aan de reductie van CO2 en verbeteren van gezondheid. Dat vraagt van de medewerkers een weloverwogen afstemming van hun activiteitenpatroon en vervoermiddelen en -service. Ook wel modal shift genoemd.

Hoe realiseren we de ambitie

Begin 2014 kwamen de grote partijen op de HTCE voor de eerste keer samen om ambities, wensbeelden en activiteiten af te stemmen. Daaruit vloeiden twee communities voort. Een HTCE-community die zich inzet om de mogelijkheden om slim te werken en te reizen te kunnen uitbreiden en ervoor te zorgen dat medewerkers hiervan ook gebruik gaan maken. En een smart-mobility community waarin onder andere TomTom, TU/e, Vtron, NXP, Mobility S, sitemanagement, BOM en gemeente zich inzetten om een showcase rondom smart mobility op te zetten wat de mobiliteit en de economie op de HTCE (en regio Eindhoven) bevordert.