Urgentie: nu en in de toekomst

Circa 20.000 mensen wonen, werken, studeren en leven in het Paleiskwartier in Den Bosch. Organisaties vestigen zich graag op deze toplocatie naast het centraal station vanwege de kwaliteit, ligging en bereikbaarheid. Het Paleiskwartier is zo succesvol dat de bereikbaarheid eronder lijdt. De toeloop van nieuwe bewoners en bedrijven betekent volle parkeergarages. De geplande versmarkt trekt straks dagelijks 1.500 bezoekers extra. Daarbij komt dat de belangrijkste toegangsweg – de Magistratenlaan – als auto-doorstroom-as binnenkort nog meer verkeer te verwerken krijgt. De uitdaging is samen met de betrokken partijen een filevrij en goed bereikbaar Paleiskwartier te realiseren.

Wensbeeld: de stip op de horizon

Het Paleiskwartier moet in 2025 nog steeds een ‘Top Locatie’ zijn. Een toplocatie waar het aantrekkelijk is om te wonen en werken, omdat het gezond, schoon, bereikbaar en veilig is.

Door de individuele automobiliteit van werknemers en bezoekers te verminderen moet de bereikbaarheid, leefbaarheid en duurzaamheid van de wijk verbeteren. Daartoe zijn concrete doelstellingen geformuleerd die zullen bijdragen aan alle drie de thema’s:

  • 10% reductie van autogebruik (in de spits) door gedragsbeïnvloeding;
  • Streven om in 2025 op Paleiskwartier CO2 neutraal te zijn, door met name de reductie van uitstoot, op weg naar ambities van het Bossche Energie Convenant (BEC)

Aanpak: hoe realiseren we de ambitie

De gebruikers van het Paleiskwartier, verenigd in de Paleiskwartier community, werken toe naar de concrete realisatie van de gezamenlijke ambities. Per oplossingsrichting zijn een probleemeigenaar en direct betrokkenen benoemd welke aan de slag zijn gegaan met de uitwerking van specifieke maatregelen zoals het deelautosysteem Paleiskwartier Elektrisch en het delen van parkeerplaatsen. Bekijk de aanpak en resultaten van het Paleiskwartier die tot nu toe zijn bereikt in onderstaande video: