Urgentie: nu en in de toekomst

Flight Forum is een hoogwaardig businesspark in de dynamische omgeving van Eindhoven Airport. Op Eindhoven Airport en de bedrijvenlocaties Eindhoven Airport en Flight Forum werken circa 8.000 werknemers. In de spitsperioden ontstaan wachtrijen omdat het wegennet het grote verkeersaanbod niet kan verwerken. De bedrijventerreinen zijn vooral tijdens de avondspits matig ontsloten per auto. De bottleneck is het wegenstelsel op Flight Forum. Ook de verwerkingscapaciteit van de aansluiting van de Anthony Fokkerweg op de Randweg A2 schiet tekort.

Wensbeeld: de stip op de horizon

Het gaat druk worden in het noordwesten van Eindhoven. De toenemende drukte heeft twee oorzaken: de groei van Eindhoven Airport en de ontwikkeling van nieuwe en bestaande werklocaties. Voor een betere bereikbaarheid van het gehele is een ontwerp in voorbereiding voor een nieuwe wegenstructuur: de Challenge Variant. Maatregelen uit deze variant moeten in 2021 gereed zijn. Verder onderzoeken de gemeente Eindhoven, het ministerie van Infrastructuur en Milieu samen met andere overheden en bedrijfsleven de mogelijkheid van een nieuw ‘multimodaal transferpunt’ nabij BIC en het Goederen Distributie Centrum: een treinstation waar ook de snelle, betrouwbare en comfortabele HOV zou halteren. Voor de korte termijn werken organisaties op deze locatie in een community samen op het gebied van mobiliteitsmanagement: slimmer en anders reizen. Hiermee proberen ze gedragsverandering op het gebied van mobiliteit te bewerkstelligen, zodat er minder auto’s in de spits rijden om zo de file en het parkeerprobleem te verminderen.

Aanpak: hoe realiseren we de ambitie

Om de communityaanpak vorm te geven is vlak voor de zomer van 2016 een eerste bijeenkomst geweest met diverse organisaties op de locaties Flight Forum en Eindhoven AirPort Businesspark. De groep komt regelmatig bij elkaar en werkte aan een probleemanalyse, een gedeelde ambitie en verkent mogelijke oplossingen. Een volgende stap is om gezamenlijk concrete maatregelen uit te werken om de bereikbaarheid van het gebied te verbeteren.