Enquête mobiliteitsbeleid

Het BMN helpt werkgevers om slimmer met mobiliteit om te gaan. Bij de werkgevers is de eerste noodzakelijke stap vaak om meer informatie te verkrijgen over het reis- en werkgedrag van de werknemers. Pas als het uitgangspunt bekend is, kunnen er gepaste maatregelen getroffen worden. Daarvoor heeft het BMN de werknemersenquête ontwikkeld.

Digitaal

De werknemersenquête is een digitale vragenlijst die bestaat uit circa 40 vragen die gaan over de werknemer zijn of haar reis- en werkgedrag, fietsverplaatsingen, intenties en beoordeling van faciliteiten en regelingen van de werkgever. Ook wordt er inzicht gekregen in (ervaren) problematiek en wensen van medewerkers.

Rapportage

De enquête is een gestandaardiseerde vragenlijst en door de werkgever uitgezet door middel van het verspreiden van een weblink die aangeleverd wordt door BMN. Na afloop van de enquête ontvangt de werkgever een rapportage waarin alle uitkomsten worden behandeld, er wordt ingegaan wat opvalt in de uitkomsten en een overzicht van kansen voor de werkgever.