Enquête mobiliteitsbeleid

Voor veel werkgevers is het niet of nauwelijks bekend hoe hun medewerkers naar werk reizen. De eerste noodzakelijke stap om te komen tot nieuw beleid of maatregelen, is inzicht krijgen in dit reisgedrag. BMN ontwikkelde hiervoor een enquête die werkgevers in ons netwerk gratis kunnen inzetten. Wij verwerken de input van jouw medewerkers tot een overzichtelijke rapportage, inclusief advies over de vervolgstappen en kansen.

 

Digitale vragenlijst

De werknemersenquête is een digitale vragenlijst die bestaat uit circa 40 vragen die gaan over de werknemer zijn of haar reis- en werkgedrag, fietsverplaatsingen, intenties en beoordeling van faciliteiten en regelingen van de werkgever. Ook wordt er inzicht gekregen in (ervaren) problematiek en wensen van medewerkers.

 

Overzichtelijke rapportage

De enquête is een gestandaardiseerde vragenlijst en door de werkgever uitgezet door middel van het verspreiden van een weblink die aangeleverd wordt door BMN. Na afloop van de enquête ontvangt de werkgever een rapportage waarin alle uitkomsten worden behandeld, er wordt ingegaan wat opvalt in de uitkomsten en een overzicht van kansen voor de werkgever.

 

Ook aan de slag?

Ook inzicht krijgen in het reis- en werkgedrag van jouw medewerkers? Zet de mobiliteitsenquête uit binnen jouw organisatie. Laat je gegevens achter via onderstaande button en wij nemen zo snel mogelijk contact met je op.