Urgentie: nu en in de toekomst

De Herven is het oudste bedrijventerrein van ‘s-Hertogenbosch. Het is een gemengd bedrijventerrein, dat aan de snelweg A2 ligt. Op het bedrijventerrein is een grote verscheidenheid in functies en uitstraling. Gedeeltelijk zijn er grote moderne kantoorgebouwen te vinden in combinatie met meer kleinschalige kantoorgebouwen. Een groot gedeelte van het bedrijventerrein is in gebruik door productie, groothandel en logistiek. In zuidelijke richting langs de A2 staat de gemeente onder voorwaarden een geleidelijke herontwikkeling naar kantoren toe. De Reitscheweg staat vaak vast en er zijn parkeerproblemen. Bovendien heeft de herontwikkeling van kantoren op termijn effect op de bereikbaarheid, drukte tijdens de spits en verkeersveiligheid.

Wensbeeld: de stip op de horizon

De herontwikkeling van de kantoren is aanleiding ook te kijken naar het huidige mobiliteitsbeleid van deze bedrijven en te kijken of deze nog steeds aansluit bij de huidige wensen. Veel werknemers komen met de auto naar De Herven toe. Op dit bedrijventerrein ontbreekt het aan goede alternatieven. Het wensbeeld is dan ook een vrije keuze in tijd en mobiliteit voor werknemers en bezoekers van De Herven.

Aanpak: hoe realiseren we de ambitie

Voor de zomer van 2016 zijn diverse organisaties bij elkaar gekomen om van gedachten te wisselen over de bereikbaarheid. Gelet op de diversiteit van het bedrijventerrein is er continu aandacht voor het betrekken van nieuwe leden bij deze community. Er wordt gewerkt aan een gedeelde ambitie, daarna werken we concrete maatregelen uit om de bereikbaarheid te verbeteren.