Urgentie: nu en de toekomst

De Brand is het nieuwste bedrijventerrein van ’s-Hertogenbosch en ligt aan de A2. Het terrein is 90 hectare groot en er werken ongeveer 4.500 mensen. De helft van de ruimte bestaat uit water en groen. In 2010 is De Brand verkozen tot het mooiste bedrijventerrein van Nederland. Het is een voorbeeld van een modern gemengd bedrijventerrein met een hoge gebiedskwaliteit: een krachtige stedenbouwkundige structuur, hoogwaardige architectuur en een aantrekkelijke openbare ruimte. De grootschalige bedrijven zijn te vinden aan de buitenranden van het bedrijventerrein en in het middengebied zijn de kleinschalige bedrijven geconcentreerd.

Wensbeeld: de stip op de horizon

De autobereikbaarheid is op drukte in de spits na goed. In de toekomst kan deze bereikbaarheid veranderen. Zeker als de geplande uitbreiding van De Brand er komt. Om de doorstroming te verbeteren, vinden momenteel ingrijpende werkzaamheden aan de N279 plaats. Zo wordt in aanvulling op de verbreding van de N279 de bestaande kruising bij De Brand verbeterd. En er komt bij de Beusingsedijk een nieuwe aansluiting op De Brand. Veelbelovende plannen, maar tot het zo ver is, blijft de doorstroming op De Brand in de spits moeizaam. En ook in de toekomst wordt De Brand alleen duurzaam bereikbaar als alle bedrijven op het bedrijvenpark zich daar gezamenlijk voor inspannen.

Aanpak: Hoe realiseren we deze ambitie?

Eind 2016 hebben de eerste bedrijven op bedrijvenpark De Brand de handen ineengeslagen om de bereikbaarheid te verbeteren. Inmiddels hebben nieuwe bedrijven zich aangesloten en is een krachtige community ontstaan. De bedrijven hebben met elkaar de ambitie uitgesproken dat ‘iedereen aan het einde van zijn werkdag het bedrijvenpark binnen een acceptabele tijd (5 á 10 minuten) moet kunnen verlaten’. Dat lukt niet als alle medewerkers met hun eigen auto in de spits rijden. De community richt zich daarom in het bijzonder op carpoolen, stimulering van de fiets en het openbaar vervoer en slim werken (flexwerken, thuiswerken, etc.).