Brabant rijdt elektrisch met E-pact

Elektrisch rijden? Ondernemers in Brabant dóen het gewoon! En dat is kenmerkend voor het Brabantse: nadenken en aanpakken. De provincie Noord-Brabant heeft – in het kader van het 100.000 voertuigenplan – Stichting E-PACT de opdracht gegeven om samen met het Brabant Mobiliteitsnetwerk werkgevers op weg te helpen bij het verduurzamen van de vloot. E-PACT richt zich op bedrijven die hun wagenpark willen verduurzamen, om daarmee onderzoek te kunnen doen op Slim Laden toepassingen.

Ondernemers en gemeenten die hun wagenpark willen verduurzamen, willen goed geïnformeerd zijn. De kansen, mogelijkheden én uitdagingen goed in het vizier hebben. Want, hoe breng je elektrisch rijden verder in je organisatie? Begin met een duidelijke visie en bepaal randvoorwaarden. Waarom willen we de overstap op elektrisch vervoer? Wat mag ons dit kosten en wat mag de impact zijn op de medewerker tevredenheid. Werk vervolgens van je visie toe naar concrete maatregelen. En heb daarbij oog voor de impact op medewerkers en de verandering die je van hen vraagt. Stel vervolgens een business case op met heldere KPI’s. Zorg dat je beleid flexibel is en je op deze KPI’s kunt sturen door aanvullende maatregelen te treffen waar nodig. Meer weten? Kijk dan dit webinar elektrisch rijden terug.

100% elektrisch

De keuze in elektrische auto’s is inmiddels groot. Een vloot kan daarom zonder problemen overgezet worden naar 100% elektrisch. Voor zowel je organisatie als je medewerkers is de overstap naar een volledig elektrisch wagenpark, ook nu nog, vaak een grote stap. Om organisaties aan de juiste inzichten te helpen bij de overstap is de EV & Laadinfra Scan® ontwikkeld. Medewerkers willen weten óf en zo ja, wélke elektrische auto bij hun situatie past. Daarvoor is de e-AutoKeuzeHulp in het leven geroepen, gebaseerd op de data van EV Database.

Brabantse mobiliteitscoalitie

E-pact en BMN beantwoorden daarvoor vragen die je ongetwijfeld hebt. Via de website Brabant rijdt elektrisch geven we antwoord op deze vragen. Hier vind je ook alle informatie om toe te treden tot de Brabantse Mobiliteitscoalitie. Wanneer je besluit het wagenpark te verduurzamen, onderteken je samen met minstens tien andere Brabantse bedrijven de ‘intentieverklaring Brabant Rijdt Elektrisch’. Jouw organisatie wordt daarmee onderdeel van de Brabantse Mobiliteitscoalitie. Hiermee ga je kennis en ervaringen opdoen met andere ondernemers. Een schat aan ervaring om de overgang naar elektrisch rijden soepel te laten verlopen.

Slim laden

Ongeveer 70 procent van alle laadtransacties vindt plaats bij bedrijven en mensen thuis. Bij een toenemend aantal elektrische auto’s, vanaf 2030 is het voornemen alleen nog elektrische auto’s te verkopen in Nederland, is het noodzakelijk beproefde oplossingen te vinden voor iedereen. Slim Laden wordt internationaal gezien als de oplossing, Nederland loopt erin voorop. Slim laden (of Smart Charging) is nodig omdat de fluctuerende energievraag van de nieuwe elektrische auto’s in een vloot vaak hoger is dan wat het gebouw en de energieaansluiting kunnen verstrekken. Door dit te combineren met eigen duurzame bronnen en slimme laadinfrastructuur, kunnen organisaties deze uitdagingen aan. Ook het gebouw gaat profiteren van deze nieuwe energiestromen. Het toepassen van Slim Laden leidt tot een toekomstbestendig en holistisch energiesysteem van jouw bedrijf en bij mensen thuis.

Slim Laden (Smart Charging): Het opladen van elektrische voertuigen op het meest gunstige moment via het op afstand aansturen van de laadsessie, gebaseerd op prijs, beschikbare duurzame energie, de ruimte op het elektriciteitsnet en de wensen van de berijder.