Urgentie: nu en in de toekomst

In de Bossche binnenstad zorgen bewoners en medewerkers en bezoekers van winkels, horeca, musea en andere publiekstrekkers voor veel verkeer in de binnenstad. Bezoekers van de stad en forenzen zorgen voor drukte op de wegen en vertraagde ritten omdat zij zich rond spitstijd op de weg bevinden. Zij maken deels tegelijkertijd gebruik van dezelfde faciliteiten als wegen, fietspaden, transferia en parkeerlocaties.

In 2016 wordt het Jeroen Boschjaar gehouden. Tijdens dit themajaar zijn er in de (binnen)stad een groot aantal evenementen die naar verwachting 1.000.000 bezoekers trekken, waardoor de bereikbaarheid nog verder onder druk komt te staan.

Wensbeeld: de stip op de horizon

‘s-Hertogenbosch wil een goed bereikbare, leefbare en economisch goed functionerende stad zijn en blijven. Om de stad bereikbaar te houden werkt de stad met een Multimodale Mobilteitsaanpak. Deze aanpak heeft als doel de autoverplaatsingen te verminderen, andere vervoerswijzen te stimuleren en het gedrag van verkeersdeelnemers te veranderen.

Aanpak: hoe realiseren we de ambitie

De communityaanpak kan gericht en lokaal bijdragen aan de bereikbaarheid van de binnenstad van ‘s-Hertogenbosch. Op dit moment voert bmn oriënterende gesprekken met partijen in de binnenstad om de mate van commitment en een gedeelde ambitie vast te stellen. Hierbij maken we gebruik van de bestaande netwerken. In de Bossche binnenstad werken partijen al in verschillende netwerken samen, waaronder bezoekersmanagement en centrummanagement. De uitdaging is om de community hier slim op aan te laten sluiten.