Urgentie: nu en in de toekomst

Automotive Campus in Helmond is voor de automotive sector het centrum waar High Tech bedrijven, innovaties, protobouw, testen en onderwijs bij elkaar komen. Dagelijks reizen zo’n 700 medewerkers naar de campus. In de komende jaren wordt de campus ontwikkeld tot een onderwijs campus. Het aantal medewerkers groeit dan naar verwachting tot 2.000.

Wensbeeld: de stip op de horizon

Campus goed bereikbaar! De ambitie is om de bereikbaarheid van de campus te vergroten door het verbeteren en verbreden van de reismogelijkheden die passen bij de verschillende doelgroepen van de campus. De community werkt samen aan goede voorzieningen om van A naar B te komen, die aansluiten bij de activiteiten voor en na de reis. De Automotive Campus moet worden gezien als een goed bereikbare locatie. Dus ook aan de perceptie wordt gewerkt door inzet van marketing.

Aanpak: hoe realiseren we de ambitie

In het najaar 2014 is gestart op de Automotive Campus. Uit een brede vertegenwoordiging van bedrijven en instellingen is in eerste instantie een community van drie partijen voortgekomen. Samen is een enquête naar mobiliteitsgedrag opgezet, die door 50% van de werknemers op de campus werd ingevuld en waaruit oplossingsrichtingen naar voren kwamen. Daarmee was de eerste stap naar succesvolle inzet van mobiliteitsmanagement op de campus gezet.

De bijeenkomsten binnen de community leidden in 2016 tot het vaststellen van een mobiliteitsvisie voor de campus: wat is je gewenste mobiliteitssituatie op de campus en welke strategische keuzes maak je om dit te bereiken? Er is gekozen om drie sporen nader uit te werken: car/ridesharing, openbaar vervoer en fiets. Door deze brede aanpak wordt invulling gegeven aan de ambitie om de Automotive Campus steeds meer te positioneren als een Mobility Campus, waar je niet alleen met de auto goed moet kunnen komen.

Momenteel worden deze drie sporen verder uitgewerkt, waarbij rekening wordt gehouden met een aantal zaken die deze uitwerking tot een complex proces maken. Zoals de huidige/toekomstige vervoersrelaties met Eindhoven (denk aan trein- en fietsverbindingen), de opzet van sitemanagement op de campus en de organisatorische impact daarvan en het feit dat de campus met zeer uiteenlopende doelgroepen te maken heeft (van jeugdige studenten tot High Tech ondernemers). Ook vindt een uitbreiding van het aantal communityleden plaats, om mobiliteitsmanagement op de campus nog stevig te kunnen verankeren.