A2 Deil – Vught
De A2 dreigt tussen de knooppunten Deil en Vught uit te groeien tot één van de grootste fileknelpunten van Nederland. Om de groei van het verkeer op dit deel van de A2 de komende jaren te beheersen, is een pakket van meer dan 20 maatregelen ontwikkeld. Dat noemen we het Programma A2 Deil – Vught. Het gaat daarbij om maatregelen voor zowel de auto, de fiets als het openbaar vervoer die vanaf dit jaar gerealiseerd gaan worden, of inmiddels al gereed zijn. Tegelijkertijd is in het Programma A2 een groot onderzoek gestart naar het garanderen van de doorstroming op de A2 op langere termijn (na 2025). Deze “MIRT-verkenning” is in juni 2018 van start gegaan. Inmiddels is van die verkenning de Notitie Reikwijdte en Detailniveau gepubliceerd. Dat wil zeggen dat er nu vier alternatieven voor de lange termijn worden bestudeerd. Eind 2020 zal de Minister een keuze maken voor één alternatief. Dat wordt de komende jaren uitgewerkt tot een gedetailleerd ontwerp.

Lees meer op de website A2 Deil – Vught

 

N279 Veghel – Asten
Om de provinciale weg N279 tussen Veghel en Asten vlotter, slimmer en veiliger te maken, moet de huidige weg verbouwd worden. Met ongelijkvloerse kruisingen, een omleiding bij Helmond en toepassing van slimme technieken als smart mobility. Een toekomstbestendige N279 Veghel-Asten is essentieel voor de economische kracht van Zuidoost-Brabant. Het doel van de deelopgave N279 Veghel-Asten is het verbeteren van de doorstroming en het verhogen van de verkeersveiligheid. Dat vergroot de leefbaarheid. De provincie Noord-Brabant, de gemeenten Meierijstad, Helmond, Laarbeek, Gemert-Bakel, Asten en Deurne, Waterschap Aa en Maas en Rijkswaterstaat werken samen om van de N279 een toekomstbestendige, innovatieve provinciale weg te maken.

Lees meer op de website N729 Veghel – Asten

 

InnovA58
De A58 tussen Breda en Eindhoven is de nummer 1 op de filelijst van verladersorganisatie EVO, Transport en Logistiek Nederland (TLN) en TNO. InnovA58 heeft tot doel de aanpak van het fileprobleem en de doorstroming voor de toekomst veilig te stellen. Dit doen we door de weg te verbreden van 2 naar 3 rijstroken tussen Eindhoven en Tilburg en tussen de knooppunten St. Annabosch en Galder (Breda). Innovatie speelt binnen InnovA58 een belangrijke rol. Zo zorgen we er samen met kennispartners, medeoverheden, marktpartijen en omwonenden voor dat de A58 een slimme, duurzame en toekomstvaste weg wordt.

Lees meer op de website van SmartWayz.NL

 

A2 Randweg Eindhoven
Uit de Nationale Markt- en Capaciteitsanalyse (NMCA) van 2017 blijkt dat na realisatie van de deelopgaven InnovA58, N279 en de A67 een samenhangende wegopgave ontstaat voor de Eindhovense ring A2 en N2 in combinatie met de A58 en A50. De programmaraad heeft 27 september 2017 besloten tot het opstarten van een probleemanalyse voor de Randweg Eindhoven (A2 en N2) en de A50 Veghel-Eindhoven. De verbetering van de bereikbaarheid van het Veldhovense bedrijventerrein De Run kon niet wachten op afronding van de probleemanalyse. In lijn met het adaptieve karakter van SmartwayZ.NL is besloten door slim te programmeren en in te zetten op korte termijn-maatregelen de meest urgente problemen alvast op te pakken onder de vlag van de deelopgave A2 Randweg Eindhoven.

Lees meer op de website van SmartWayz.NL

 

A58 Tilburg – Breda
In de deelopgave A58 Tilburg-Breda wordt gezocht naar de ‘slimste oplossing’ om de bereikbaarheid te vergroten. Uit een marktverkenning blijken zowel smart mobility- en gedragsmaatregelen als fysieke capaciteitsuitbreiding kansrijk. De effecten van alleen smart mobility- en gedragsmaatregelen zijn op het moment nog niet goed in te schatten, maar lijken onvoldoende om de verkeersproblematiek op te lossen. Vanwege de lange formele plannings- en besluitvormingstijd is het belangrijk om, naast de inzet op smart mobility maatregelen, ook uitbreiding van de wegcapaciteit te onderzoeken.

Lees meer op de website van SmartWayz.NL

 

A67 Leenderheide – Zaarderheiken
De A67 is belangrijk voor de bereikbaarheid van Zuid-Nederland en voor het goederenvervoer. Het is een drukke weg waar met name tijdens de spits problemen met de doorstroming zijn. De weg wordt veel gebruikt door vrachtwagens: circa 25 tot 40 procent van de voertuigen op de A67 is een vrachtwagen. Op de A67 gebeuren vaak ongevallen. Dat leidt tot sterke vertragingen. Daarom is onderzocht op welke manier de doorstroming op de A67 verbeterd kan worden.

Lees meer op de website van SmartWayz.NL

 

A2 Weert – Eindhoven
Iedere werkdag staan er files op de A2 tussen Weert en Eindhoven. Naast de weggebruikers ondervinden ook omliggende gemeenten hier hinder van. De files hebben invloed op de bereikbaarheid van Zuid-Nederland. Het sluipverkeer heeft ook een negatieve invloed op de leefbaarheid en verkeersveiligheid van enkele dorpskernen. Er moet dus een oplossing komen voor de structurele opstoppingen op dit gedeelte van de A2.

Lees meer op de website van SmartWayz.NL