Samen voor een duurzaam bereikbaar Brabant

Brabant Mobiliteitsnetwerk:

  • brengt partijen samen die vanuit een gedeelde visie, ambitie en probleemstelling werken aan een beter bereikbaar Brabant.
  • werkt in opdracht van overheden op specifieke locaties, corridors en rondom onderwerpen.
  • werkt op basis van community’s: tijdelijke samenwerkingsverbanden van partijen die daadwerkelijk samen aan de slag willen met het slimmer en duurzamer organiseren van mobiliteit.

Deze community-aanpak wordt toegepast op een aantal economische toplocaties, corridors (zoals snelfietsroutes) en thema’s in Noord-Brabant. Dit gebeurt door een team van communitymanagers.

Bij het ontwikkelen van een community werken we met een aantal vaste stappen die elk hun eigen aanpak vergen. Allereerst kijken we in de stap kwalificeren of belanghebbenden gezamenlijke ambities en/of problemen hebben en zelf stappen willen zetten op het gebied van mobiliteitsmanagement. Zo ja, dan gaan we de community opstarten en werkend maken. Een concreet actieplan wordt de leidraad bij het werkend houden van de community. Als de community functioneert, kijken we ook of de community kan worden verbreed qua thema, uitdaging en/of belanghebbenden.