Samen voor een duurzaam bereikbaar Brabant

Brabant Mobiliteitsnetwerk:

  • Werkt in opdracht van lokale overheden en onderhoudsprojecten.
  • Helpt individuele werkgevers op weg om aan de slag te gaan met mobiliteit.
  • Legt verbinding tussen overheden, werkgevers, marktpartijen en kennisinstellingen om vanuit een gedeelde visie, ambitie, probleemstelling samen te werken aan een duurzaam bereikbaar Brabant.
  • Wordt gefinancierd door rijk (50%), provincie (25%), gemeenten (25%) en projecten (los).
  • Is onderdeel van Smartwayz.nl, shared service gedrag