Initiatieven in communities

Bmn komt in actie bij mobiliteitsvragen- of kansen op economische toplocaties en voegt de kennis, ervaring en enthousiasme van de leden van het netwerk toe aan het vinden van oplossingen. Bijvoorbeeld wanneer organisaties op een bedrijventerrein tegen eenzelfde mobiliteitsprobleem aanlopen of gezamenlijk vraagstuk op het gebied van mobiliteit. Uitdagingen zitten bijvoorbeeld op het verminderen van de drukte op wegen, parkeerproblemen, CO2 uitstoot of de ontwikkeling tot een aantrekkelijke werkgever.

Overzicht initiatieven

Het Paleiskwartier ‘s-Hertogenbosch

Het Paleiskwartier is zo succesvol dat de bereikbaarheid eronder lijdt. Het bmn nam initiatief en vormde met alle betrokkenen een community om samen goed bereikbaar Paleiskwartier te realiseren.

Meer informatie over ‘Het Paleiskwartier ‘s-Hertogenbosch’

Pettelaarpark ‘s-Hertogenbosch

Een duurzaam bereikbaar Pettelaarpark is de ambitie. Zodra er een community gevormd is stellen we samen met de betrokken partijen een gezamenlijk doel vast.

Meer informatie over ‘Pettelaarpark ‘s-Hertogenbosch ‘

Binnenstad ‘s-Hertogenbosch

‘s-Hertogenbosch wil een goed bereikbare, leefbare en economisch goed functionerende stad zijn en blijven.

Meer informatie over ‘Binnenstad ‘s-Hertogenbosch ‘

High Tech Campus Eindhoven

High Tech Campus Eindhoven (HTCE) is de slimste km² in Nederland met meer dan 120 bedrijven en instituten en zo’n 8.000 onderzoekers, ontwikkelaars en ondernemers die werken aan toekomstige technologieën en producten. Groeiprognoses van de HTCE zijn fors: de HTCE groeit de komende jaren naar zo’n 12.500 medewerkers.

Meer informatie over ‘High Tech Campus Eindhoven’

Automotive Campus

In de komende jaren wordt de campus ontwikkeld tot een onderwijs campus. Het aantal medewerkers groeit dan naar verwachting tot 2.000. De gebruikers van de AC Helmond willen gezamenlijk de bereikbaarheidsproblematiek aanpakken en een goede bereikbaarheid realiseren.

Meer informatie over ‘Automotive Campus’

Eindhoven Centrum Noordoost

Eindhoven Centrum Noordoost is een gebied waar veel verkeersstromen samen komen. Dat leidt onder andere tot hoge parkeerdruk in en rondom het gebied. Ook de problemen op de Randweg zijn er direct voelbaar. De werkgevers in het gebied kijken samen hoe zij de mobiliteit kunnen verbeteren.

Meer informatie over ‘Eindhoven Centrum Noordoost’

Claudius Prinsenlaan Breda

De Claudius Prinsenlaan is één van de belangrijkste stedelijke routes en ontwikkelassen van Breda waaraan enkele grote organisaties zijn gevestigd, waaronder twee hogescholen en een ziekenhuis.

Meer informatie over ‘Claudius Prinsenlaan Breda’

De Brand s’Hertogenbosch

De brand is een bedrijventerrein en meet 90 ha oppervlakte. Aan de inrichting van het bedrijventerrein ligt een duidelijk stedenbouwkundig concept ten grondslag. Aan de buitenranden staan de grootschalige bedrijven en in het middengebied zijn de kleinschalige bedrijven geconcentreerd.

Meer informatie over ‘De Brand s’Hertogenbosch’

Flight forum Eindhoven

Flight Forum is een hoogwaardig businesspark in de dynamische omgeving van Eindhoven Airport. Op Eindhoven Airport en de bedrijvenlocaties Eindhoven Airport en Flight Forum werken circa 8.000 werknemers. In de spitsperioden ontstaan wachtrijen omdat het wegennet het grote verkeersaanbod niet kan verwerken. De bedrijventerreinen zijn vooral tijdens de avondspits matig ontsloten per auto. De bottleneck is het wegenstelsel op Flight Forum. Ook de verwerkingscapaciteit van de aansluiting van de Anthony Fokkerweg op de Randweg A2 schiet tekort.

Meer informatie over ‘Flight forum Eindhoven’

De Herven ‘s Hertogenbosch

De Herven is het oudste bedrijventerrein van ‘s-Hertogenbosch. Het is een gemengd bedrijventerrein, dat aan de snelweg A2 ligt. Op het bedrijventerrein is een grote verscheidenheid in functies en uitstraling.

Meer informatie over ‘De Herven ‘s Hertogenbosch’

Tilburg Stappegoor

Stappegoor is een multifunctioneel gebied in het zuiden van Tilburg waar zowel onderwijs, sport, horeca, ontspanning en zakelijke bedrijvigheid te vinden is.

Meer informatie over ‘Tilburg Stappegoor’

Tilburg Kraaiven en Vossenberg

Kraaiven en Vossenberg zijn 2 aangrenzende bedrijventerreinen aan de noordkant van Tilburg. Aan de kant van de stad zit veel bedrijvigheid omtrent autoverkopen.

Meer informatie over ‘Tilburg Kraaiven en Vossenberg’

Veldhoven De Run

Bedrijventerrein De Run is een van de grotere bedrijventerreinen in de regio. Er is een sterke concentratie van hoogwaardige, technologische ontwikkelings- en assemblagebedrijven op dit terrein

Meer informatie over ‘Veldhoven De Run’