“Deskundigheid van het bmn borgen”

“Als provinciaal coördinator sta ik aan de lat om het Brabant mobiliteitsnetwerk zo goed mogelijk te laten functioneren. Ik neem deel in het enthousiaste kernteam. En ik verzorg de contacten binnen de provincie als opdrachtgever van het Brabant mobiliteitsnetwerk, van inhoudelijk mobiliteitsoverleg tot en met de afstemming met het bestuur. Ook richt ik mij op een goede samenwerking binnen het landelijke programma Beter Benutten Vervolg (met ministerie I&M en de B5-steden) waar wij tot en met 2017 onderdeel van uitmaken. Dat betekent in de praktijk een rol achter de schermen om de kwaliteit en de deskundigheid van het bmn te borgen. Zodat de mobiliteitsregisseur en de communitymanagers het gedachtengoed in de praktijk kunnen waarmaken samen met overheid, onderzoek, onderwijs en ondernemers.”

Ewoud Vink is beleidsadviseur bij de cluster Mobiliteit & Infra van de provincie Noord-Brabant. En richt zich naast het Brabant mobiliteitsnetwerk vooral op het provinciale programma Fiets in de Versnelling, de brabantbrede samenwerking Ons Brabant Fietst, en het onderwerp Mobiliteit en Gedrag. Vanuit zijn opleiding als sociaal geograaf, met ruim 15 jaar ervaring in de overheids- en advieswereld, krijgt Ewoud energie van het verbinden van mensen én inhoud om zo bij te dragen aan maatschappelijke opgaven.