Logistiek: hoe vermijden bedrijven de spits?

Het snelwegtraject van de A2, tussen de knooppunten Vught en Deil, was tot voor kort een grote hindernis voor het bedrijfsleven door lange files tijdens de spits. Hoewel de wegen momenteel nog rustig zijn, is de verwachting dat de files na de coronacrisis terugkeren. Juist ook in de anderhalve meter samenleving, waarbij reizen per openbaar vervoer extra risico’s met zich meebrengt. Hoe kun je er als bedrijf voor zorgen dat de aan- en afvoer van je goederen hier zo min mogelijk hinder van ondervindt? Welke oplossingen liggen er? En hoe optimaliseer je de logistieke processen?

Hulp bij uitdagingen en kansen in coronatijd

De komende weken en maanden zal de mobiliteit in Nederland weer op gang gaan komen en zullen medewerkers weer steeds meer naar hun werk gaan reizen. Dit geeft uitdagingen en kansen. Hoe zorg je als werkgever dat jouw OV-reizigers toch naar kantoor kunnen komen? Hoe blijf je het thuiswerken benutten? Hoe grijp je het moment aan om je medewerkers te verleiden tot ander mobiliteitsgedrag (duurzamer, vitaler)?

Thuiswerken: tips en ervaringen

Om verspreiding van het coronavirus te voorkomen werken we de afgelopen weken zoveel mogelijk thuis. Een ingrijpende verandering voor veel Nederlanders. Werkgevers staan voor een reeks nieuwe uitdagingen. Hoe houd je op afstand je werknemers gemotiveerd en betrokken? Waarmee kun je ze -fysiek en mentaal- helpen? Maar ook voor veel werknemers is deze werksituatie nieuw. Waar lopen zij tegenaan en hoe ervaren zij het thuiswerken?

Sjees: hoe help ik mijn medewerkers aan een e-bike?

Tegenwoordig willen we dan het liefst een e-bike, zeker als je werkplek net wat verder weg is en je misschien wat minder gewend bent om te fietsen omdat je normaal met het OV reist. Hoe kun jij als werkgever jouw mensen aan een goede en betaalbare e-bike helpen? Welke financieringsvormen zijn er? Is een fiets alleen voldoende of zijn andere spullen en regelingen nodig? Waarom is het uitproberen van een e-bike belangrijk in het beslissingsproces van een medewerker? Deze inspiratiesessie staat bol van de praktische handvatten en concrete voorbeelden hoe jij als werkgever nu zorgt dat jouw mensen straks op de e-bike naar het werk kunnen komen.

Sjees: nu aan de slag met fietsstimulering voor straks

Eerste berekeningen tonen aan dat als de 1,5 meter blijft gelden, een groot deel van de openbaarvervoerreizigers niet past in onze bussen, treinen en stations. Alternatieve vervoersoplossingen zoals de fiets komen dus in beeld. Wat kun jij als werkgever nú doen om te zorgen dat jouw medewerkers straks (vaker) op de fiets stappen? In deze inspiratiesessie zetten we je aan het denken en bieden we concrete vervolgacties, zodat jouw medewerkers straks vaker de fiets pakken.

Mobiliteitsbeleid in de anderhalve-meter-economie

Nu werken we massaal thuis, maar er komt een tijd dat we weer naar het werk gaan reizen. Hoe ziet dit eruit? En hoe kun je hier als werkgever mee omgaan? Mogen je medewerkers zo nog met het OV reizen? En afhankelijk van die keuze, wat doe je voor medewerkers die afhankelijk zijn van het OV? (Tijdelijke) herijking van je mobilteiitsbeleid lijkt nodig. Vaste reiskostenvergoedingen zijn kostbaar, reizen per OV is niet meer mogelijk of een stuk minder aantrekkelijk en wellicht zet je juist nu extra in op fiets of zelfs short lease en taxi.