BMN presenteert resultaten in infographics

In het Brabant Mobiliteitsnetwerk werken overheden, werkgevers, onderwijs en marktpartijen samen om de bereikbaarheid van Brabant duurzaam te verbeteren. Sinds 2014 is BMN flink uitgebreid. De opgave is om in 2023 circa 500 bedrijven ondersteuning te bieden in het nemen van mobiliteitsmanagement maatregelen. Welke resultaten we tot nu toe geboekt hebben, is samengevat in het rapport ‘De stand van zaken’, door middel van heldere infographics.