Mobiliteitsbeleid in de anderhalve-meter-economie

Nu werken we massaal thuis, maar er komt een tijd dat we weer naar het werk gaan reizen. Hoe ziet dit eruit? En hoe kun je hier als werkgever mee omgaan? Mogen je medewerkers zo nog met het OV reizen? En afhankelijk van die keuze, wat doe je voor medewerkers die afhankelijk zijn van het OV? (Tijdelijke) herijking van je mobilteiitsbeleid lijkt nodig. Vaste reiskostenvergoedingen zijn kostbaar, reizen per OV is niet meer mogelijk of een stuk minder aantrekkelijk en wellicht zet je juist nu extra in op fiets of zelfs short lease en taxi.