Samen voor een duurzaam bereikbaar Brabant

Veldhoven De Run

 

Urgentie: nu en in de toekomst

Direct aan de westzijde van de A2 ligt het bedrijventerrein Veldhoven De Run. Het terrein ligt ingeklemd tussen de bebouwde kern van Veldhoven, het rijkswegennet A2/A67 en de aan de oostzijde van de rijkswegen gelegen gemeente Eindhoven met onder andere zijn High Tech Campus. Op de campus zijn ruim 200 bedrijven gevestigd, waarvan ASML (een van 's werelds grootste producten van equipment voor het vervaardigen van computerchips) en MMC (Maxima Medisch Centrum) de meest aansprekende zijn met in totaal bijna 15.000 werknemers. Veldhoven de Run heeft de ambitie uitgesproken om een groot deel van het terrein de komende jaren te herstructuren en op te waarderen.

 

Dit alles, in combinatie met de reeds geplande uitbreiding van een aantal op de campus gevestigde bedrijven, leidt tot een overvol verkeerssysteem, dat zijn grenzen steeds vaker bereikt. Verwacht wordt dat een goede bereikbaarheid en een hoogwaardig vestigingsklimaat voor bedrijven niet kunnen samengaan zonder dat adequate mobiliteitsmaatregelen worden getroffen.

Wensbeeld: de stip op de horizon

De community Veldhoven De Run is sinds medio 2016 operationeel. Eerste mijlpaal was het verwoorden van haar ambities in een position paper: "We hebben een gezamenlijke mobiliteitsvisie met bijbehorende oplossingen om de bereikbaarheid van De Run nu en in de toekomst te garanderen. Belangrijk hierin is een afname van het aantal autobewegingen en een verbetering van de alternatieven: het openbaar vervoer, de fiets, P+R, op afstand werken, samen reizen. We zorgen voor samenwerking lokaal en regionaal. De bereikbaarheid van De Run wordt door medewerkers en bezoekers beter gewaardeerd!". 

Aanpak: hoe realiseren we de ambitie

De aanpak van de huidige en verwachte uitdagingen in het gebied verloopt langs een aantal sporen:

 • definieer gewenste volwaardige openbaarvervoer- en fietsverbindingen
 • herwaardeer het bedrijventerrein van 'zolderkamer' naar 'woonkamer'
 • oefen invloed op zowel lokaal als regionaal niveau uit
 • werk met overheden en bedrijfsleven samen aan oplossingen
 • neem als betrokken werkgevers je verantwoordelijkheid
 • durf innovatie toe te passen

 

Omdat de Veldhovense community vrij jong is, bevinden de werkzaamheden zich in de startfase. Momenteel worden de postcodegegevens van bedrijven verzameld en geanalyseerd, om inzicht te krijgen in de omvang en aard van de grootste verkeersstromen. Deze zogenaamde heatmaps vormen het uitgangspunt voor de inzet van mobiliteitsmanagement en de uitwerking in concrete maatregelen. Het feit dat zowel in het gebied gevestigde bedrijven als meerdere overheden en een projectbureau voor herwaardering van het bedrijventerrein actief aan de community deelnemen, maakt de samenwerking op deze locatie uniek.

Longread over Veldhoven De Run

Veldhoven de Run heeft de ambitie uitgesproken om (delen van) het terrein de komende jaren te herstructureren en op te waarderen. Lees daar meer over in de longread 'Veldhoven; voorbeeld van verbinding'. 

 

Birgitta Jansen
Birgitta Jansen

Telefoon: +316-20112230
Mail: birgitta@brabantmobiliteitsnetwerk.nl

 • Bel mij terug
 • Stuur een e-mail
Overzicht agenda
 • 28-11-2017

  Practical Knowledge Café: kennis delen

  In dit Practical Knowledge Café wordt er door Marie José Olde Kalter een inkijkje gegeven in de resultaten van de meta-evaluatie fietsstimuleringsprojecten, wordt er een tool aangeboden om een e-bike en aan te schaffen en vertelt Eric Mink hoe je opgedane kennis naar het volgende niveau tilt.

  Lees meer...
 • 22-11-2017

  Talking Traffic in gesprek

  De geautomatiseerde toekomst komt eraan, daarover is iedereen het eens. Maar wanneer, waar, hoe? En vooral, welke kansen biedt dat en wat vergt dat? Daarover gaat de bijeenkomst 'Talking Traffic in gesprek'.

  Lees meer...
 • 1-11-2017

  Deadline aanmelden aanschafregel e-bike

  Ben jij werkgever op De Brand, De Herven of Pettelaarpark? Maak dan gebruik van de voordelige e-bikes aanschafregeling. 

  Lees meer...
 • 11-10-2017

  Nieuwe ronde Mobility Lab

  Het Mobility Lab geeft ondersteuning om innovatieve mobiliteitsconcepten te ontwikkelen en te testen. Jonge startups mogen hun concept pitchen, waarna 15 winnaars hun prototype de praktijk mogen testen in de regio’s Noord-Brabant en Rotterdam.

  Lees meer...
 • 6-10-2017

  Low Car Diet

  Meer aandacht voor duurzame mobiliteit creëren binnen jouw organisatie? Doe mee aan het Low Car Diet.

  Lees meer...

Bekijk alle agendapunten...