Samen voor een duurzaam bereikbaar Brabant

Claudius Prinsenlaan Breda


Urgentie: nu en in de toekomst

Breda is ten opzichte van vergelijkbare steden echt een autostad. Door groei van de stad en ruimtelijke ontwikkelingen die staan gepland tot 2030 gaat het autoverkeer de komende jaren alleen maar toenemen. Volgens voorspellingen heeft de autohoofdstructuur rond 2020 zijn limiet bereikt. De bereikbaarheid van de binnenstad en de Spoorzone nemen af en vertragingen en ongewenst sluipverkeer door woonwijken nemen toe.

De Claudius Prinsenlaan is één van de belangrijkste stedelijke routes en ontwikkelassen van Breda waaraan enkele grote organisaties zijn gevestigd, waaronder twee hogescholen en een ziekenhuis. De groei van het autoverkeer is daar technisch niet meer te verwerken, waardoor de stad moet uitwijken naar alternatieve oplossingen.

Wensbeeld: de stip op de horizon

Om ook in de toekomst een goed leefbare en bereikbare stad te blijven wil Breda het aantal vertraagde ritten drastisch verminderen. Concreet wordt ingezet op het verbeteren van infrastructuur, het aanbieden van een stedelijke snelfietsroute, een stadsbrede gedragscampagne en een gerichte communityaanpak.

Aanpak: hoe realiseren we de ambitie

In het najaar van 2016 kwamen ze voor het eerst bij elkaar, de communityleden die zich samen in gaan zetten voor een beter bereikbare Claudius Prinsenlaan. Op de agenda stond het bespreken van de noodzaak van een goede bereikbaarheid, het delen van wensen en ambities voor de toekomst en een eerste blik werpen op mogelijke maatregelen.
 

Een aantal van deze organisaties hebben plannen om uit te breiden waardoor ook het autoverkeer toeneemt. Het Brabant mobiliteitsnetwerk zet zich met betrokken partijen Revant, Avans, Amphia, Trip van Zoudtlandkazerne, NHTV en Gemeente Breda, in voor een duurzaam bereikbare regio.
 

Vanuit community Claudius Prinsenlaan is de proeftuin E-bikes in Breda in volle gang. Martijn Geervliet, adviseur mobiliteit bij de gemeente Breda vertelt in deze video wat zijn redenen zijn geweest om deze proeftuin E-bikes te starten en deelnemer PieterJan Mols van de gemeente Breda deelt zijn ervaringen. "Ik zou tegen mijn collega's zeggen: probeer het uit! Het geeft je energie om de dag mee te beginnen".


 

 

 
 
 

 

Onno de Vries
Onno de Vries

Telefoon: +31 6 14 38 96 68
E-mail: onno@brabantmobiliteitsnetwerk.nl

  • Bel mij terug
  • Stuur een e-mail