Samen voor een duurzaam bereikbaar Brabant

De toetsingskamer Brabant mobiliteitsnetwerk
 

Een toetsingskamer adviseert het mobiliteitsnetwerk en de provincie Noord-Brabant. De toetsingskamer:

 • Bewaakt de visie en werkwijze van het Brabant mobiliteitsnetwerk
   
 • Coacht en ondersteunt de mobiliteitsregisseur  
   
 • Streeft naar continuïteit in de samenwerking tussen de 4 O’s en de communities
   
 • Helpt mobiliteitsvraagstukken verder door bij te dragen vanuit eigen kennis en ervaring

Leden van de toetsingskamer zijn afkomstig uit de 4 O’s (overheid, onderwijs, onderzoek en ondernemers). De toetsingskamer komt vier keer per jaar bijeen.

 • Overheid: Ewoud Vink (projectleider bmn & secretaris) en Gert-Jan Koolen (programmamanager Beter Benutten) maken namens de provincie deel uit van de toetsingskamer. Namens het Ministerie Infrastructuur & Milieu neemt Martje Wedman deel
   
 • Onderwijs en onderzoek: John Theeuwes (Programmamanager Avans) en Ewit Roos (Programmamanager Smart Mobility TU Eindhoven) zijn belanghebbende partijen
   
 • Ondernemers zijn tevens belanghebbende partijen. Namens hen zitten in de toetsingskamer Maurice Geraets (Directeur Automotive & Mobiliteit NXP Semieconductors) en Anton van Beers (Regiovoorzitter BZW West Brabant)
   
 • We hebben een onafhankelijk voorzitter gevonden in de persoon van Annemieke Stoppelenburg (organisatie-adviseur)

 

 • Bel mij terug
 • Stuur een e-mail