Samen voor een duurzaam bereikbaar Brabant

Initiatieven in communities

Het bmn komt in actie bij mobiliteitsvragen- of kansen op economische toplocaties en voegt de kennis, ervaring en enthousiasme van de leden van het netwerk toe aan het vinden van oplossingen. Bijvoorbeeld wanneer organisaties op een bedrijventerrein tegen eenzelfde mobiliteitsprobleem aanlopen of gezamenlijk vraagstuk op het gebied van mobiliteit. Uitdagingen zitten bijvoorbeeld op het verminderen van de drukte op wegen, parkeerproblemen, CO2 uitstoot of de ontwikkeling tot een aantrekkelijke werkgever.

Het bmn speelt momenteel een rol in de volgende initiatieven:

 

Overzicht initiatieven

 • Het Paleiskwartier 's-Hertogenbosch

  Het Paleiskwartier is zo succesvol dat de bereikbaarheid eronder lijdt. Het bmn nam initiatief en vormde met alle betrokkenen een community om samen goed bereikbaar Paleiskwartier te realiseren.

  Meer informatie over 'Het Paleiskwartier 's-Hertogenbosch'
 • Pettelaarpark ‘s-Hertogenbosch

  Een duurzaam bereikbaar Pettelaarpark is de ambitie. Zodra er een community gevormd is stellen we samen met de betrokken partijen een gezamenlijk doel vast.

  Meer informatie over 'Pettelaarpark ‘s-Hertogenbosch '
 • Binnenstad ‘s-Hertogenbosch

  ‘s-Hertogenbosch wil een goed bereikbare, leefbare en economisch goed functionerende stad zijn en blijven.

  Meer informatie over 'Binnenstad ‘s-Hertogenbosch '
 • High Tech Campus Eindhoven

  High Tech Campus Eindhoven (HTCE) is de slimste km² in Nederland met meer dan 120 bedrijven en instituten en zo’n 8.000 onderzoekers, ontwikkelaars en ondernemers die werken aan toekomstige technologieën en producten. Groeiprognoses van de HTCE zijn fors: de HTCE groeit de komende jaren naar zo’n 12.500 medewerkers.

  Meer informatie over 'High Tech Campus Eindhoven'
 • Automotive Campus

  In de komende jaren wordt de campus ontwikkeld tot een onderwijs campus. Het aantal medewerkers groeit dan naar verwachting tot 2.000. De gebruikers van de AC Helmond willen gezamenlijk de bereikbaarheidsproblematiek aanpakken en een goede bereikbaarheid realiseren.

  Meer informatie over 'Automotive Campus'
 • Eindhoven Centrum Noordoost

  Eindhoven Centrum Noordoost is een gebied waar veel verkeersstromen samen komen. Dat leidt onder andere tot hoge parkeerdruk in en rondom het gebied. Ook de problemen op de Randweg zijn er direct voelbaar. De werkgevers in het gebied kijken samen hoe zij de mobiliteit kunnen verbeteren.

  Meer informatie over 'Eindhoven Centrum Noordoost'
 • Claudius Prinsenlaan Breda

  De Claudius Prinsenlaan is één van de belangrijkste stedelijke routes en ontwikkelassen van Breda waaraan enkele grote organisaties zijn gevestigd, waaronder twee hogescholen en een ziekenhuis.

  Meer informatie over 'Claudius Prinsenlaan Breda'
 • De Brand s'Hertogenbosch

  De brand is een bedrijventerrein en meet 90 ha oppervlakte. Aan de inrichting van het bedrijventerrein ligt een duidelijk stedenbouwkundig concept ten grondslag. Aan de buitenranden staan de grootschalige bedrijven en in het middengebied zijn de kleinschalige bedrijven geconcentreerd.

  Meer informatie over 'De Brand s'Hertogenbosch'
 • Flight forum Eindhoven

  Flight Forum is een hoogwaardig businesspark in de dynamische omgeving van Eindhoven Airport. Op Eindhoven Airport en de bedrijvenlocaties Eindhoven Airport en Flight Forum werken circa 8.000 werknemers. In de spitsperioden ontstaan wachtrijen omdat het wegennet het grote verkeersaanbod niet kan verwerken. De bedrijventerreinen zijn vooral tijdens de avondspits matig ontsloten per auto. De bottleneck is het wegenstelsel op Flight Forum. Ook de verwerkingscapaciteit van de aansluiting van de Anthony Fokkerweg op de Randweg A2 schiet tekort.

  Meer informatie over 'Flight forum Eindhoven'
 • De Herven 's Hertogenbosch

  De Herven is het oudste bedrijventerrein van ‘s-Hertogenbosch. Het is een gemengd bedrijventerrein, dat aan de snelweg A2 ligt. Op het bedrijventerrein is een grote verscheidenheid in functies en uitstraling.

  Meer informatie over 'De Herven 's Hertogenbosch'
 • Tilburg Stappegoor

  Stappegoor is een multifunctioneel gebied in het zuiden van Tilburg waar zowel onderwijs, sport, horeca, ontspanning en zakelijke bedrijvigheid te vinden is.

  Meer informatie over 'Tilburg Stappegoor'
 • Tilburg Kraaiven en Vossenberg

  Kraaiven en Vossenberg zijn 2 aangrenzende bedrijventerreinen aan de noordkant van Tilburg. Aan de kant van de stad zit veel bedrijvigheid omtrent autoverkopen.

  Meer informatie over 'Tilburg Kraaiven en Vossenberg'
 • Veldhoven De Run

  Bedrijventerrein De Run is een van de grotere bedrijventerreinen in de regio. Er is een sterke concentratie van hoogwaardige, technologische ontwikkelings- en assemblagebedrijven op dit terrein

  Meer informatie over 'Veldhoven De Run'
 • Bel mij terug
 • Stuur een e-mail
Overzicht agenda
 • 5-7-2018

  Innovatieprogramma Mobiele Stad

  Nieuwe mobiliteitsconcepten zijn volop in ontwikkeling. In deze bijeenkomst maak je als professional kennis met de MaaS experimenten in de hoogstedelijke milieus: het Paleiskwartier in 's Hertogenbosch en Stijp-S in Eindhoven.

  Lees meer...
 • 6-3-2018

  MaaS Congres 2018

  Mobility as a Service (MaaS) gaat de verkeers- en vervoerssector veranderen. Bezoek het congres over MaaS op 6 maart 2018.

  Lees meer...
 • 14-3-2018

  Happy Mobility Congres

  Tijdens het Happy Mobility Congres gaan we op zoek naar manieren om de stad in beweging te houden door duurzame en inclusieve mobiliteit.

  Lees meer...
 • 20-3-2018

  Intertraffic 2018

  Maak kennis met innovatieve oplossingen voor de mobiliteitssector.

  Lees meer...
 • 22-3-2018

  Webinars Beter Benutten

  Het programma Beter Benutten organiseert lunchwebinars. Per webinar krijg je in 45 minuten alle informatie van het betreffende project uit een regio.

  Lees meer...
 • 28-3-2018

  Congres Mobility FFWD

  Het congres voor nieuwe mobiliteit, OV en smart mobility. Met presentaties, netwerkmomenten en diepgang tijdens de co-creatie sessies binnen je eigen sector.

  Lees meer...

Bekijk alle agendapunten...